Đại hội đại biểu Đoàn khối doanh nghiệp Tỉnh Đồng Nai tháng 4/2017

Đại hội đại biểu Đoàn khối doanh nghiệp Tỉnh Đồng Nai tháng 4/2017

21/06/2021 09:33:39

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHỐI
                                           DOANH NGHIỆP TỈNH NHIỆM KỲ 2017-2022

 Ngày 26 và 27/4/2017 tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã diễn ra chương trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Ngày 26 và 27/4/2017 tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã diễn ra chương trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Phiên làm việc ngày thứ nhất (26/4/2017) với chương trình như sau:
1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu.
2. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội; bầu Thư ký Đại hội và Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.
3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
5. Ban Thẩm tra Tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.
6. Thông qua danh sách chia tổ và hướng dẫn địa điểm tổ thảo luận.
7. Thảo luận.
8. Ban Chấp hành Đoàn Khối khó III công bố hết nhiệm kỳ.
9. Thông qua Hướng dẫn và tiến hành thảo luận tại hội trường về Đề án xây dựng Ban Chấp hành Đoàn khối khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 và Đề án xây dựng Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX.
10. Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và giải trình về Đề án xây dựng Ban Chấp hành Đoàn khối khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 và Đề án xây dựng Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX.
11. Công tác bầu cử Ban Chấp hành Đoàn khối khóa IV.
Phiên làm việc ngày thứ hai (27/4/2017) với chương trình như sau:
1. Văn nghệ chào mừng
2. Nghi thức Chào cờ
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
4. Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất.
5. Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội.
6. Diễn văn khai mạc Đại hội.
7. Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017; mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022.
8. Trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn khối khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017.
9. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ IX, Đại hội Đoàn khối doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022; biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội.
10. Tham luận.
11. Phát biểu chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh đoàn.
12. Phát biểu chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy Khối.
13. Báo cáo kết quả bầu cử, kết quả họp Ban Chấp hành phiên đầu tiên, Ban Chấp hành ra mắt nhận nhiệm vụ.
14. Báo cáo kết quả bầu Đàon đại biểu dự Đại hội Đàon TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ IX; Đoàn đại biểu ra mắt, nhận nhiệm vụ.
15. Tặng quà tri ân cấp ủy, Ban giám đốc các đơn vị có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Doanh nghiệp và các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn khối khóa III không tái cử.
16. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2012-2017.
17. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
18. Diễn văn bế mạc Đại hội.
19. Chào cờ (bế mạc).

               Nguyễn Thị Thu Thủy- Công ty cổ phần DVBV chuyên nghiệp Tín Nghĩa

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

Địa chỉ: Số 60 đường số 1, KDC và TĐC Tam Phước, P Tam Phước, TP Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại: (84-251) 384 2478
Fax: (84-251) 384 2479
Email: info@tinnghiasecurity.com.vn