Thành lập chi đoàn Công ty Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa

Thành lập chi đoàn Công ty Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa

21/06/2021 09:31:38

Căn cứ Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007;

Căn cứ nội dung biên bản họp Đoàn cơ sở Tháng 4/2016, ngày 25/4/2016 của Đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Để có cơ sở thực hiện công tác đoàn thanh niên cũng như kiện toàn bộ máy cơ sở Chi đoàn tại Công ty Cổ phần Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa, ngày 19/05/2016 Đoàn Cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa đã ra quyết định số 16/QĐ-ĐCS thành lập Chi đoàn Công ty Bảo vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa với số lượng 10 đoàn viên.

Theo đó, Chi đoàn Công ty Bảo vệ Chuyên Nghiệp Tín Nghĩa sẽ tham gia tích cực các Phòng trào của Đoàn cơ sở, Công Đoàn Tổng Công ty và Chi bộ Công ty. Bên cạnh đó, Chi đoàn cũng sẽ mạnh dạn đề xuất thực hiện tốt các công tác đoàn tại đơn vị.

BCH Chi đoàn

Sự kiện nổi bật

Hình ảnh Công ty

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA

Địa chỉ: Số 60 đường số 1, KDC và TĐC Tam Phước, P Tam Phước, TP Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại: (84-251) 384 2478
Fax: (84-251) 384 2479
Email: info@tinnghiasecurity.com.vn